Nieuwsoverzicht
Flitsen nr. 2: april t/m juni 2022

nieuwsoverzicht

 

 

 

 

Met in dit nummer:
 
  • Box 3: rechtsherstel, 2023 en 2024
  • Box 3 in 2025
  • Afgezonderd particulier vermogen
  • Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning
  • Dienstbetrekking minderheidsaandeelhouder
  • Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte
  • Zakelijke fiets en investeringsaftrek
  • Vrijstelling erfbelasting werkneemster