Nieuwsoverzicht
Nieuwe ontwikkeling Wet DBA

nieuwsoverzicht

Nieuwe ontwikkeling inzake Wet DBA

In het eerste item van de Eindejaarsactualiteiten 2016 die u van ons heeft ontvangen, gaan we in op de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en de overgang naar het systeem met modelovereenkomsten.

Na het uitbrengen van deze uitgave heeft zich hierin een belangrijke nieuwe ontwikkeling voorgedaan. De handhaving van de Wet DBA is namelijk opgeschort van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018. Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. Alleen als er overduidelijk sprake is van schijnzelfstandigheid zal de Belastingdienst wel vanaf 1 mei 2017 de nieuwe regels van de Wet DBA handhaven.

In de tussenliggende periode wordt gekeken of de Wet DBA gemoderniseerd kan worden. Medio 2017 wordt opnieuw gekeken of verder uitstel nodig is.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.